Badania nieniszczące NDT (ang. non-destructive testing) stalowych elementów maszyn, urządzeń oraz konstrukcji pozwalają na ocenę jakości ich wykonania na każdym etapie produkcji lub weryfikację aktualnego ich stanu w dowolnej fazie eksploatacji i umożliwiają dokonanie prognozy dotyczącej ich trwałości oraz bezpiecznego użytkowania.

Dzięki badaniom tego typu uzyskuje się informacje o własnościach materiału testowanego obiektu, w tym zwłaszcza o nieciągłościach materiałowych i niezgodnościach spawalniczych, obecnych w sprawdzanym fabrykacie.
Badania NDT pozwalają na monitorowanie cyklu życia produktu, eliminację wad i zapobieganie awariom, w żaden sposób nie wpływając na zdolności eksploatacyjne poddawanych im elementów – testowana próbka nie ulega jakiemukolwiek zniszczeniu.

Na zlecenia Klientów z Poznania, województwa wielkopolskiego i całej Polski, w oparciu o aktualne certyfikaty, wykonujemy następujące badania nieniszczące:

  • Badania wizualne (VT) – polegające na obserwacji badanej powierzchni obiektu okiem nieuzbrojonym lub wspomaganym prostą optyką
  • Badania endoskopowe – polegające na wglądzie do wnętrza badanego obiektu przy wykorzystaniu aparatów doprowadzających tam światło i optykę
  • Badania penetracyjne (PT) – polegające na wykorzystaniu zjawiska wnikania cieczy wskazującej (penetrantów barwnych i fluorescencyjnych) w głąb defektów badanej powierzchni obiektu
  • Badania megnetyczno-proszkowe (MT) – polegające na magnesowaniu testowanych obiektów stałym, przemiennym lub impulsowym polem magnetycznym i wykrywaniu przy użyciu barwnych lub fluorescencyjnych suchych proszków magnetycznych rozproszenia strumienia magnetycznego, które pojawia się w miejscach występowania nieciągłości materiałowych, a któremu towarzyszy zmiana układu proszku magnetycznego w tej okolicy
  • Badania ultradźwiękowe (UT) – polegające na wprowadzeniu do testowanego obiektu fal ultradźwiękowych, które odbijając się od nieciągłości materiałowych, są uginane i rozpraszane na ich krawędziach

Badaniom nieniszczącym NDT, na zlecenie Klientów, poddajemy elementy urządzeń bezciśnieniowych, ciśnieniowych, dźwignicowych, konstrukcji stalowych i.in.

Metodę badań nieniszczących NDT dobieramy odpowiednio do cech testowanego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. rodzaju surowca, z którego wykonany jest badany element, rozmiaru i kształtu fabrykatu, dostępności badanej powierzchni, zastosowanej metody spawania, spodziewanego rodzaju nieciągłości materiałowych i niezgodności spawalniczych, obowiązującego lub uzgodnionego poziomu jakości wykonania. W zależności od klasy konstrukcji, której elementy poddajemy badaniu, weryfikację przeprowadzamy za pomocą pojedynczej metody lub ich kombinacji.

Badania nieniszczące NDT to doskonałe narzędzie kontroli jakości produkowanych wyrobów i diagnozy stanu eksploatowanych elementów konstrukcji, od którego zależy ich techniczna niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Odpowiednio dobrane do urządzeń materiały i sprawne konstrukcje są niezwykle istotne, ponieważ wiąże się to z bezproblemowym i bezpiecznym korzystaniem z danych sprzętów bądź wyrobów. Niemniej jednak samo sprawdzenia ewentualnych uchybień lub uszczerbków w danej konstrukcji jeszcze nie tak dawno wiązało się z ryzykiem zniszczenia analizowanej rzeczy. Zmieniło się to, gdy odkryto metodę badania NDT.

Badania nieniszczące – korzyści

Badania tego typu wykorzystują różne metody, które nie wpływają negatywnie na analizowaną konstrukcję, materiał bądź wyrób i nie obniżają ich parametrów. Spośród wykorzystywanych przez naszą firmę 5 technik (wizualne, ultradźwiękowe, endoskopowe, penetracyjne, magnetyczno – proszkowe), każdą z nich dostosowujemy do sprawdzanego materiału, który wymaga ekspertyzy. Szeroki wachlarz dostępnych metod pozwala na wybranie tej najwłaściwszej techniki nieniszczącej i odpowiedniego podejścia względem ocenianego wyrobu bądź konstrukcji.

Badanie nieniszczące NDT pozwala na bezpieczne potwierdzenie jakości i autentyczności użytych materiałów. Korzyści wynikające ze skorzystanie z tej metody to m.in.:
– zapewnienie właściwej jednorodności materiałów,
– określenie zadowalającego poziomu pracy analizowanych wyrobów,
– możliwość uniknięcia potencjalnych wad i uszczerbków, które mogłyby powstać w czasie eksploatacji materiału, urządzenia lub wyrobu z niewykrytymi uprzednio wadami,
– wykrycie na wczesnym etapie materiałów, które nie nadają się do użytku i wykluczenie ich z dalszego procesu wytwarzania, co może przekładać się na obniżenie kosztów produkcyjnych.

W zależności od zastosowanej i wybranej metody jesteśmy w stanie określić również miejsca, w przypadku urządzeń, które wymagają naprawy, zaś ciągła analiza może znacząco zmniejszyć ryzyko awarii i wystąpienie niebezpiecznych sytuacji.

Badania nieniszczące NDT – skuteczna naprawa

Wykonywane przez nas prace pozwolą na uniknięcie bezcelowych napraw, a wskażą jedynie elementy wadliwe. Przeprowadzamy oceny w wielu branżach stosując pojedyncze lub skumulowane techniki, tak aby móc, jak najlepiej określić występujący problem. Gwarantujemy również profesjonalne doradztwo – serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów się na badania NDT.

Dużo wymagasz? Daj nam się sprawdzić!