BADANIA NIENISZCZĄCE (NDT)

Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing)

Dzięki badaniom tego typu uzyskujemy informacje o testowanym materiale konstrukcji. Podczas badania próbka nie ulega zniszczeniu, a metoda badania nie wpływa na zdolności eksploatacyjne obiektu/konstrukcji. Po Przeprowadzeniu tego rodzaju badania uzyskujemy dane o stanie fizycznym i właściwościach danego obiektu.

METODY BADANIA

Wizualna (VT) – podstawowa metoda badawcza, polega ona na sprawdzeniu, czy na powierzchni badanego obiektu występują niezgodności. W dziedzinie badań nieniszczących jest uznawana za metodę podstawową dlatego  do oceny wad powierzchniowych materiału powinna być stosowana przed zastosowaniem innych metod.

Penetracyjna PT – pozwalająca wykazać nieciągłości powierzchniowe, polega na wykorzystaniu zjawiska wnikania cieczy w szczeliny, nadmiar penetrantu usuwa się z powierzchni, pozostałą część wywabia się na powierzchnię za pomocą wywoływacza.

Magnetyczno-proszkowa MT – badanie wspomaga wykrycie nieciągłości powstałych pod powierzchnią złącza wykorzystując zjawisko rozproszenia pola magnetycznego.

Ultradźwiękowa UT – metoda wykorzystująca fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości, wykrywająca wewnętrzne niezgodności. Do tego badania wykorzystywany jest cyfrowy ultradźwiękowy defektoskop renomowanej firmy.

Zajmujemy się:

  • Opracowywaniem instrukcji technologicznych spawania WPS
  • Kwalifikowaniem technologii spawania WPQR
  • Nadzorem spawalniczym jako główny spawalnik
  • Szkoleniem i certyfikowaniem spawaczy
  • Przygotowaniem dokumentacji spawalniczej wg wymagań klienta
  • Opracowywaniem procedur oraz certyfikowaniem systemów jakości wg norm EN ISO 3834 i EN ISO 1090
  • Wdrażaniem zakładowej kontroli produkcji ZKP

Firma TECH-MAK to firma zajmująca się również spawaniem. Dla naszych klientów wykonujemy usługi spawalnicze, wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, wymagające dużej precyzji i wykonywania wysokiej jakości spawu.